Central de Compras y Recursos

El Servei de Gestió Patrimonial té com a finalitat:

En matèria de Compres, s’encarrega de:

– Gestionar els processos de compres de béns i serveis d’interès comú i ús freqüent per la Comunitat Universitària, assignats per la Gerència de la Universitat.

– Servir d’òrgan de relació Universitat – proveïdors en l’execució i seguiment dels corresponents contractes d’adquisició de béns i/o serveis.

En matèria d’Inventari i Béns, realitza les funcions de:

– Gestió de l’Inventari dels béns i drets que integren el Patrimoni de la Universitat Miguel Hernández mitjançant els corresponents processos d’alta de béns, modificacions i baixa de béns.

– Actualització i comprovació periòdica de tots béns existents mitjançant els recomptes físics oportuns.

– Mantenir informats a tots els interessats responsables de les Unitats Orgàniques de la situació dels béns afectes a la seua unitat.

– Contribuir, amb les dades oportunes, al procés d’elaboració del Pressupost.

– Constituir una eina vàlida i eficaç per a la gestió econòmica i patrimonial de la Universitat.

 

               

 

SUGGERIMENTS ACÍ

 

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.